Visual

Ons aanbod

Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend. Zo geven we passend antwoord op de veranderende onderwijsbehoeftes van onze leerlingen en de maatschappij.

Pedagogisch klimaat

We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat:

  • De teamleden geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • We hebben kleine groepen.
  • We hebben twee gespecialiseerde groepen: groep Groen en groep Raampieper/Mint.
  • Voor een aantal van onze leerlingen (o.a. met een meervoudige beperking) kiezen we voor een andere onderwijsinvulling. Deze groep heeft een zware ondersteuningsbehoefte en krijgt extra ondersteuning van de orthopedagoog en de intern begeleider. Dit is groep Groen.
  • We werken samen met het Raamwerk. Dit is zorg-onderwijsgroep Raampieper/Mint die een combinatie van zorg en onderwijs biedt. De leerkracht werkt samen met een pedagogisch medewerker vanuit het Raamwerk. Deze groep biedt ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten en ook schoolactiviteiten, die onze school aanbiedt. Onze IB’er begeleidt het onderwijs voor deze groep. Bij de start van dit schooljaar zijn er alleen kinderen vanuit de zorg. We werven momenteel een leerkracht voor deze groep. Zodra hij is benoemd, kunnen in deze groep ook leerlingen instromen.
  • We hebben leerkrachten die specialist zijn: master EN (Educational Needs).
  • We hebben kennis van leerstoornissen en/of hebben gespecialiseerde kennis en ervaring.
  • We zijn een autisme-vriendelijke school.
  • We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Vijf leerroutes

Op De Duinpieper werken we met vijf leerroutes. Bij elke leerroute hoort een onderwijsarrangement.

Leerroute 1 leidt richting belevingsgerichte dagbesteding. Binnen deze leerroute werken we met de Plancius-leerlijnen. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 6 van de Plancius-leerlijnen hebben behaald.

Leerroute 2 leidt richting activiteitengerichte dagbesteding. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 3 van de zml-leerlijnen hebben bereikt.

Leerroute 3 leidt richting arbeidsmatige dagbesteding/ beschut werk. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 6 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau aan het begin van groep 3 van het regulier basisonderwijs.

Leerroute 4 leidt richting arbeid. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 8 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dit is ongeveer vergelijkbaar met het niveau halverwege de basisschool (groep 4).

Leerroute 5 leidt naar arbeid of vervolgonderwijs, vrije bedrijf of praktijkschool. Het eindniveau is niveau 12. Dit is vergelijkbaar met het niveau van eind groep 4 basisschool.